Photo Header

Het is spannend, de baan is na de matige vorst van afgelopen nacht volledig dichtgevroren. Er is een zeer kleine kans dat we aan het eind van de week open gaan, maar zoals u weet zijn we volledig afhankelijk van de natuur. Komende nacht eerst de beloofde matige tot strenge vorst maar eens afwachten.

regenthet.in meet op dit moment -2,2°C. Dit is 0,6 °C warmer dan gisteren op dit tijdstip. Gezien de ijsbaan wat meer in het vrije veld ligt, kunnen daar nog een paar tienden van af worden getrokken. Het actuele temperatuursverloop ziet u links op onze website of op die van regenthet.in.

Update:

De ijsmeester van IJsbaan Almelo hanteert de volgende vuistregel:
De som van het aantal nachten vorst maal de temperatuur beneden het vriespunt moet minimaal 30 zijn. Vervolgens wordt het ijs getest door de bestuursleden en vrijwilligers van IJsbaan Almelo.

© IJsbaan Almelo ┊ Hosting door Web Enrichment logo